Khách hàng

Dự án đã thực hiện

 • TRIỂN LÃM VIETWATER 2017

  TRIỂN LÃM VIETWATER 2017

 • Bơm Viking 100% sản xuất tại Mỹ

  Bơm Viking 100% sản xuất tại Mỹ

 • Bơm Viking 100% sản xuất tại Mỹ

  Bơm Viking 100% sản xuất tại Mỹ

 • Bơm Viking 100% sản xuất tại Mỹ

  Bơm Viking 100% sản xuất tại Mỹ

 • Máy nén khí Atlas Copco-Ceccato

  Máy nén khí Atlas Copco-Ceccato

 • Bơm Viking 100% sản xuất tại Mỹ

  Bơm Viking 100% sản xuất tại Mỹ

 • Bơm Viking 100% sản xuất tại Mỹ

  Bơm Viking 100% sản xuất tại Mỹ

 • Bơm Viking 100% sản xuất tại Mỹ

  Bơm Viking 100% sản xuất tại Mỹ

 • Bơm Viking 100% sản xuất tại Mỹ

  Bơm Viking 100% sản xuất tại Mỹ

 • LOADING ARM

  LOADING ARM

 • Bơm Viking 100% sản xuất tại Mỹ

  Bơm Viking 100% sản xuất tại Mỹ

 • TRIỂN LÃM VIETWATER 2017

  TRIỂN LÃM VIETWATER 2017

 • Bơm Dầu Khí Corken - Mỹ

  Bơm Dầu Khí Corken - Mỹ

 • Bơm Viking 100% sản xuất tại mỹ

  Bơm Viking 100% sản xuất tại mỹ

 • LOADING ARM

  LOADING ARM

 • Bơm Viking 100% sản xuất tại Mỹ

  Bơm Viking 100% sản xuất tại Mỹ

 • TRIỂN LÃM VIETWATER 2017

  TRIỂN LÃM VIETWATER 2017

 • Máy nén khí Atlas Copco-Ceccato

  Máy nén khí Atlas Copco-Ceccato

 • Bơm Tacmina 100% sản xuất tại Nhật

  Bơm Tacmina 100% sản xuất tại Nhật

 • Bơm Viking 100% sản xuất tại Mỹ

  Bơm Viking 100% sản xuất tại Mỹ

 • Bơm Viking 100% sản xuất tại Mỹ

  Bơm Viking 100% sản xuất tại Mỹ

 • Bơm Viking 100% sản xuất tại Mỹ

  Bơm Viking 100% sản xuất tại Mỹ

 • TRIỂN LÃM VIETWATER 2017

  TRIỂN LÃM VIETWATER 2017

 • Bơm LPG Corken - Mỹ

  Bơm LPG Corken - Mỹ

 • TRIỂN LÃM VIETWATER 2017

  TRIỂN LÃM VIETWATER 2017

 • Bơm Viking 100% sản xuất tại Mỹ

  Bơm Viking 100% sản xuất tại Mỹ

 • Bơm Viking 100% sản xuất tại Mỹ

  Bơm Viking 100% sản xuất tại Mỹ

 • Máy nén khí Atlas Copco-Ceccato

  Máy nén khí Atlas Copco-Ceccato

 • Bơm LPG Corken - Mỹ

  Bơm LPG Corken - Mỹ

 • Bơm Viking 100% sản xuất tại Mỹ

  Bơm Viking 100% sản xuất tại Mỹ

 • Bơm Tacmina 100% sản xuất tại Nhật

  Bơm Tacmina 100% sản xuất tại Nhật

 • TRIỂN LÃM VIETWATER 2017

  TRIỂN LÃM VIETWATER 2017

 • Bơm Viking 100% sản xuất tại Mỹ

  Bơm Viking 100% sản xuất tại Mỹ

 • Bơm Travani 100% sản xuất tại Ý

  Bơm Travani 100% sản xuất tại Ý

 • Bơm Viking 100% sản xuất tại Mỹ

  Bơm Viking 100% sản xuất tại Mỹ

 • Bơm Viking 100% sản xuất tại Mỹ

  Bơm Viking 100% sản xuất tại Mỹ

 • Máy nén khí Atlas Copco-Ceccato

  Máy nén khí Atlas Copco-Ceccato

 • Máy nén khí Atlas Copco-Ceccato

  Máy nén khí Atlas Copco-Ceccato

 • TRIỂN LÃM VIETWATER 2017

  TRIỂN LÃM VIETWATER 2017

 • Bơm Viking 100% sản xuất tại Mỹ

  Bơm Viking 100% sản xuất tại Mỹ

 • TRIỂN LÃM VIETWATER 2017

  TRIỂN LÃM VIETWATER 2017

 • Máy nén khí Atlas Copco-Ceccato

  Máy nén khí Atlas Copco-Ceccato

 • Bơm Viking 100% sản xuất tại Mỹ

  Bơm Viking 100% sản xuất tại Mỹ

 • Bơm Viking 100% sản xuất tại Mỹ

  Bơm Viking 100% sản xuất tại Mỹ

 • Máy nén khí Atlas Copco-Ceccato

  Máy nén khí Atlas Copco-Ceccato

 • TRIỂN LÃM VIETWATER 2017

  TRIỂN LÃM VIETWATER 2017

 • Máy nén khí Atlas Copco-Ceccato

  Máy nén khí Atlas Copco-Ceccato

 • Máy nén khí Atlas Copco-Ceccato

  Máy nén khí Atlas Copco-Ceccato

 • Bơm Viking 100% sản xuất tại Mỹ

  Bơm Viking 100% sản xuất tại Mỹ

 • Bơm Viking 100% sản xuất tại Mỹ

  Bơm Viking 100% sản xuất tại Mỹ

 • Bơm Viking 100% sản xuất tại Mỹ

  Bơm Viking 100% sản xuất tại Mỹ

 • Máy nén khí Atlas Copco-Ceccato

  Máy nén khí Atlas Copco-Ceccato

 • TRIỂN LÃM VIETWATER 2017

  TRIỂN LÃM VIETWATER 2017

 • Bơm Viking 100% sản xuất tại Mỹ

  Bơm Viking 100% sản xuất tại Mỹ

Giấy chứng nhận

Hỗ trợ kỹ thuật

Bơm cánh gạt Corken cho xăng dầu, LPG, NH3
Bơm cánh gạt Corken cho xăng dầu, LPG, NH3
Hướng dẫn cách điều chỉnh khe hở trên bơm bánh răng Viking
Hướng dẫn cách điều chỉnh khe hở trên bơm bánh răng Viking
Bơm Viking gia nhiệt-JACKETED ASPHALT- dùng trong bơm nhựa đường
Bơm Viking gia nhiệt-JACKETED ASPHALT- dùng trong bơm nhựa đường