Bơm bánh răng Viking - Mỹ
Bơm môi chất ăn mòn, bơm viking model 4625
Bơm gia nhiệt điện trở cho ngành nhựa đường Series: 124E, 324E, 32E
Bơm Viking Mỹ Series:495, 4195, 493, 4193, 4197 dùng trong ngành thức ăn
Bơm gia nhiệt bằng dầu nóng/hơi nóng
Dòng Universal Seal, bơm VIking 124A/AE, 4124A/AE
Bơm chuẩn API - MỸ (XPD 676)- Bơm Universal 682
Bơm ngành thực phẩm theo chuẩn FDA bơm Viking có series: 157B/415B, 257B/4257B
Dòng Motor Mounted có Series: 456, 75, 475, 456-X
Bơm dẫn động trực tiếp, bơm Viking KE-QS Series 4195
Dòng Motor Speed dẫn động từ, bơm viking Mỹ series: 855, 893, 895, 897
Dòng bơm hợp kim, bơm Viking series: 724, 4724
Bơm Viking Mỹ Series: 32, 432, 432-X
 Bơm Amoniac NH3, bơm Viking Mỹ series: 4925
Bơm dẫn động từ, bơm VIking Mỹ Series: 8124A, 8123A, 8127A