Bơm cánh gạt Corken - Mỹ

Bơm Corken thuộc tập đoàn IDEX (Mỹ). Với kinh nghiệp nhiều năm trong lĩnh vực LPG, NH3. Đáp ứng mọi nhu cầu cho:
  • Trạm chiết nạp LPG, NH3.
  • Xe bồn chở LPG, NH3.
  • Kho chứa LPG, NH3.
Hình ảnh thực tế sản phẩm:
BƠM LPG CORKEN


Máy bơm Corken phát triển mạnh trong các ứng dụng đặc biệt: bơm khí hóa lỏng , bơm LPG, bơm dầu khí...
Bơm corken ứng dụng cho xe bồn

Máy bơm Corken phát triển mạnh trong các ứng dụng đặc biệt: bơm khí hóa lỏng , bơm LPG, bơm dầu khí...
Bơm corken ứng dụng cho bồn chứa
 
Bơm Corken ứng dụng bơm khí hóa lỏng (LPG), bơm dầu khí

Bơm Corken ứng dụng bơm khí hóa lỏng (LPG), bơm dầu khí

Bơm Corken ứng dụng bơm khí hóa lỏng (LPG), bơm dầu khí

Bơm Corken ứng dụng bơm khí hóa lỏng (LPG), bơm dầu khí