Động cơ thường
Motor khí nén F 416 Ex
Động cơ điện phòng nổ