Motor giảm tốc Nord - Đức
Động cơ giảm tốc đồng trục dòng Unicase
Động cơ giảm tốc đồng trục dòng Nordbloc.1
Động cơ giảm tốc đồng trục