Bơm Viking Mỹ Series:495, 4195, 493, 4193, 4197 dùng trong ngành thức ăn
Bơm màng Versa Matic - Mỹ
Bơm bánh răng ăn khớp ngoài
Bơm cánh gạt
Dòng bơm hợp kim, bơm Viking series: 724, 4724
 Bơm Amoniac NH3, bơm Viking Mỹ series: 4925