BƠM ĐỊNH LƯỢNG TACMINA - NHẬT BẢN
PTS-30-50-120
XPL
APL
BPL
Q
Bơm màng thủy lực
Bơm màng áp lực cao
Bơm màng dẫn động trực tiếp
Bơm màng tự động điều chỉnh lưu lượng
Model: PZ
Model: PW
Model: PZD
Model: PZi
Model: PZiG