Bơm chìm
Bơm màng cao áp
Bơm màng cho thực phẩm
Bơm màng dạng van gạt
Vật liệu inox, chuẩn 3A
Vật liệu phi kim loại
Thân bơm: Phi kim loại, van phân phối khí: Kim loại
Kết nối bulông
Màng bơm dạng Fusion
Màng bơm dạng Rugged
Màng bơm dạng Dome
Màng bơm dạng 2-Piece
Bộ ổn định dòng chảy