Máy sấy khí kiểu làm lạnh
Máy sấy khí kiểu hút ẩm
Công suất: 30-150HP
Công suất: 3-20HP