PUMPS

Versa Matic pump - USA

3A SANITARY

Vật liệu inox, chuẩn 3A
Model: E2 – E4
Bơm màng Versa Matic
Xuất xứ: Mỹ
Vật liệu: Inox 316, chuẩn 3A
Kích thước: 1 1/4” – 2”
Lưu lượng: 227-681 lít/ phút
Áp lực: max 8.5 bar

DOWLOAD CATALOGUE