Versa Matic pump - USA

Metallic

BOLTED WITH METALLIC CENTER

Kết nối Bulông
Model: E5
Bơm màng Versa Matic
Xuất xứ: Mỹ
Vật liệu: Nhôm/gang/inox/hợp kim
Kích thước: 1/2″
Lưu lượng: max 53 lít/ phút

DOWLOAD CATALOGUE