Versa Matic pump – USA

Metallic

BOLTED WITH METALLIC CENTER

INTERESTED IN A PRODUCT?

Let your distributor know.

Information

BOLTED WITH METALLIC CENTER

Kết nối Bulông
Model: E5
Bơm màng Versa Matic
Xuất xứ: Mỹ
Vật liệu: Nhôm/gang/inox/hợp kim
Kích thước: 1/2″
Lưu lượng: max 53 lít/ phút