Versa Matic pump – USA

Non-Metallic

BOLTED WITH NON METALLIC CENTER

Model: E1 – E3 – E5 – E6 – E8 – U2
Bơm màng Versa Matic
Xuất xứ: Mỹ
Vật liệu: PP/ Kynar
Kích thước: 1/4” – 3”
Lưu lượng: 15-1060 lít/ phút
Áp lực: max 8.5 bar

DOWLOAD CATALOGUE