Versa Matic pump – USA

Specialty

FLAP VALVE

Bơm màng dạng van gạt
Model: E2
Bơm màng Versa Matic
Xuất xứ: Mỹ
Vật liệu: Nhôm
Kích thước: 2”
Lưu lượng: 681lít/ phút
Áp lực: 8.5 bar

DOWLOAD CATALOGUE