Versa Matic pump – USA

Specialty

HIGH PRESSURE

Bơm màng cao áp
Xuất xứ: Mỹ
Vật liệu: Nhôm/inox
Kích thước: 1” – 2”
Lưu lượng: 261 lít/ phút
Áp lực: max 16 bar

DOWLOAD CATALOGUE