Versa Matic pump – USA

Specialty

UL-LISTED

INTERESTED IN A PRODUCT?

Let your distributor know.

Information

UL-LISTED

Bơm màng chuẩn UL
Model: E1
Bơm màng Versa Matic
Xuất xứ: Mỹ
Vật liệu: Nhôm
Kích thước: 1”
Lưu lượng: 132lít/ phút
Áp lực: max 8.5 bar