EMPLOYMENT INFORMATION

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CƠ KHÍ

Kinh nghiệm: 4 năm trở lên

Marketing online – Nhan vien kinh doanh

Số lương: 02

Kinh nghiệm : 1 năm

Bằng cấp : Cao đẳng trở lên