EMPLOYMENT INFORMATION

Marketing online – Nhan vien king doanh

Số lương: 02

Kinh nghiệm : 1 năm

Bằng cấp : Cao đẳng trở lên