EMPLOYMENT INFORMATION

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH MÁY NÉN KHÍ VÀ MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP

Kinh nghiệm: 1 năm

Trung cấp