Văn Phòng:
Địa chỉ: 146/18 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh

Xưởng:
Địa chỉ: Lô EB27, đường số 19, Khu Công Nghiệp Hiệp Phước, Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 028 3781 5633 (34 – 35 – 36)
Fax: (+84) 028 3781 5637
Hotline: 090909 1789