Bơm bánh răng Viking - Mỹ

Bơm bánh răng ăn khớp ngoài

COMPOSITE MAG DRIVE

Lưu lượng max: 6 m³/h
Áp lực max: 10.34 bar

FLOW DIVIDERS

Viking Flow Dividers split a fluid flow into two
three, or four equal streams