Máy bơm

Bơm bánh răng Viking - Mỹ

Bơm bánh răng Viking
Ứng dụng: RESIN, PAINT, FUEL OIL, GASOLINE, MOLASSES, PAM OIL, LICETHIN, ….
Lưu lượng: 0 to 500 GPM (1 to 114 m3/h)
Áp lực: to 200 PSI (to 14 Bar)

BƠM DẪN ĐỘNG TỪ

Lưu lượng Max: 500 GPM (115 M³/hr)
Áp lực Max: 200 PSI (14 BAR)

BƠM AMONIAC NH3 SERIES: 4925

Lưu lượng Max: 60 GPM (14 M³/hr)
Áp lực Max: 50 PSI (3.5 BAR)

BƠM GIA NHIỆT BẰNG DẦU NÓNG/ HƠI NÓNG
series: 224A/AE, 4224A/AE/B, 226A, 4226A, 223A, 4223A, 227A, 4227A, 324A, 4324A, 323A, 4323A, 327A, 4327A

Lưu lượng Max: 1,600 GPM (363 M³/hr)
Áp lực Max: 200 PSI (14 BAR)

BƠM DẪN ĐỘNG TRỰC TIẾP Series 4195

Lưu lượng Max: 580 GPM (132 M³/hr)
Áp lực Max: 250 PSI (17 BAR)

BƠM CHUẨN API (XPD 676)

Lưu lượng Max: to 1,600 GPM (363 M3/Hr)
Áp lực Max: 200 PSI (14 BAR)

BƠM MÔI CHẤT ĂN MÒN MODEL 4625

Lưu lượng Max: 160 GPM (36 M³/hr)
Áp lực Max: 150 PSI (10 BAR)

BƠM NGÀNH THỰC PHẨM THEO CHUẨN FDA

Lưu lượng Max: 320 GPM (73 M3/Hr)
Áp lực Max: 150 PSI (10 BAR)

PARTS & KITS

Viking Genuine Parts are tested to ensure optimum reliability

DRIVE MOTORS

Ease of ordering to get pump and motor from one supplier

OFFSET

Fully interchangeable ratios in each gearbox

IN-LINE

Available in multiple sizes and a variety of ratios to 350 HP / 250 kW