Máy bơm

Bơm từ ly tâm Sodermann - Đức

Loại RM

Loại MM 1,2,3,4,5

Loại MA 2,3,4,4H,5,5H,6,6H,7

Loại MAS 4, 5, 6