Bơm thùng phuy Flux - Đức

Động cơ

ĐỘNG CƠ KHÍ NÉN FPM

Áp lực: 6 bar
Công suất (Watt): 600 – 2.000 W

ĐỘNG CƠ KHÍ NÉN

Áp lực: 6 bar
Công suất (Watt): 470 W

ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC

Tần số: 50 Hz
Công suất (Watt): 800–1.100 W

ĐỘNG CƠ DSM

Công suất (watt): 800–1.100 W
Tốc độ điều chỉnh: Linh hoạt

ĐỘNG CƠ F 414

Công suất (watt): 550 W – 1.100 W
Tốc độ điều chỉnh: Linh hoạt

ĐỘNG CƠ FBM 4000 EX

Công suất (watt): 600 W
Tốc độ điều chỉnh: Linh hoạt

ĐỘNG CƠ F 460 EX

Công suất (watt): 460/700 W
Tốc độ điều chỉnh: Linh hoạt

ĐỘNG CƠ F 458

Công suất (watt): 460/700 W
Tốc độ điều chỉnh: linh hoạt

ĐỘNG CƠ FEM 4070

Công suất (watt): 500 W
Tốc độ điều chỉnh: Linh hoạt

ĐỘNG CƠ FBM-B 3100

Công suất (watt): 100 W
Tốc độ điều chỉnh: Linh hoạt