Động cơ

ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC ĐỒNG TRỤC DÒNG UNICASE

Mô-men xoắn: 10-26 000 Nm
Công suất: 0,12 – 160 kW

ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC ĐỒNG TRỤC

Mô-men xoắn: 50 – 700 Nm
Công suất: 0,12 – 7,5 kW

ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC ĐỒNG TRỤC DÒNG NORDBLOC.1

Mô-men xoắn: 55-3 300 Nm
Công suất: 0,12 – 37 kW

GLOBETROTTER® MOTOR

GLOBETROTTER® MOTOR

BLUE MAX® INVERTER DUTY MOTOR

BLUE CHIP SERIES® XRI® MOTOR

BLUE CHIP SERIES® XRI® – SEVERE DUTY MOTOR

BLUE CHIP SERIES® XRI® – MEDIUM VOLTAGE MOTOR

BLUE CHIP SERIES® XRI® – HAZARDOUS DUTY® MOTOR

BLUE CHIP SERIES® XRI® – CRUSHER DUTY MOTOR

BLACK MAX® INVERTER DUTY MOTOR