Bơm thùng phuy Flux - Đức

Lưu lượng kế

FLOW METER FMJFMJ 100

Lưu lượng: 10 lít/phút đến 100 lít/phút
Áp lực max: 4 bar

FLOW METER FMC 250

Lưu lượng: 25 lít/phut đến 250 lít/phút
Áp lực max: 6 bar

FLOW METER FMC 100

Lưu lượng: 10 lít/phút đến 100 lít/phút
Áp lực max: 6 bar