Công nghiệp

Máy nén công nghiệp

MÁY NÉN ĐỨNG

Lưu lượng max: 198.8 m3/hr
Áp lực max: 82.8 bar

MÁY NÉN NGANG

Lưu lượng max: 704 m3/h
Áp lực max: 113.8 bar