LPG - NH3

Máy nén ngang

HORIZONTAL RECIPROCATING GAS COMPRESSORS

Lưu lượng max: 704 m3/hr
Áp lực max: 113.8 bar