Bơm, máy nén Corken - Mỹ

Phụ kiện

VAN HỒI LƯU ZV200

Lưu lượng max: 946 lít/phút
Áp lực max: 27.6 bar

VAN HỒI LƯU T166

Lưu lượng max: 295 lít/phút
Áp lực max: 27.6 bar

VAN HỒI LƯU B166

Lưu lượng max: 151 lít/phút
Áp lực max: 27.6 bar

VAN HỒI LƯU B177

Lưu lượng max: 1,476 lít/phút
Áp lực max: 27.6 bar

VAN 4 NGÃ

Pressure: 500 psig
Connections: 1” or 1-1/4” NPT; 2”