Bơm bánh khế Wright Flow - Mỹ

Revolution

REVOLUTION

Lưu lượng: Up to 1.9m3/hr
Áp lực: 31BR