Van - Phụ kiện đường ống

Van đáy/ Van rọ hút

SCREWED ENDS

Model No: KE-8200A

FLANGED ENDS

Model No: KE-8100A