Máy bơm

Bơm bánh răng Viking - Mỹ

BƠM DẪN ĐỘNG TRỰC TIẾP Series 4195

Bơm dẫn động trực tiếp, bơm Viking KE-QS Series 4195
Lưu lượng Max: 580 GPM (132 M³/hr)
Áp lực Max: 250 PSI (17 BAR)
Độ nhớt Max: 25,000 SSU (5,500 cSt)
Nhiệt độ từ: -40°F to +350°F (-40°C to +180°C)

TẢI VỀ