Bơm ly tâm, chân không Travaini - Ý

Máy bơm ly tâm

TBH

Capacity Max m³/h: 70
Pressure Max: 35

TẢI VỀ