Máy bơm

Bơm ly tâm, chân không Travaini - Ý

TBH

Capacity Max m³/h: 70
Pressure Max: 35

TẢI VỀ