Bơm ly tâm, chân không Travaini - Ý

Máy bơm ly tâm

TCT

Capacity Max m³/h: 250
Pressure Max: 7

TẢI VỀ