THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

NHÂN VIÊN KINH DOANH MÁY MÓC CÔNG NGHIỆP

Kinh nghiệm: 1 năm

Trung cấp